Monday, 24/01/2022 - 09:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Tiến

Danh sách học sinh nhận bằng tốt nghiệp năm học 2015

UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Quyết định công nhận tốt nghiệp số 121 ngày 27 tháng 5 năm 2015 Năm tốt nghiệp: 2015
Học sinh trường THCS Phú Tiến Hình thức đào tạo: Chính quy
STT HỌ TÊN NGƯỜI HỌC Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Xếp loại TN Hình thức đào tạo Số hiệu của bằng Vào sổ cấp bằng số Ghi chú
1 CHÂM CÔNG BẰNG Nam 27/01/1998 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chính quy 5390454 2015.20679 Huyện Định Hoá
2 TRẦN KHƯƠNG DUY Nam 14/4/1999 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390455 2015.2068 Huyện Định Hoá
3 NGUYỄN THANH HẢI Nam 9/8/1999 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chính quy 5390456 2015.20681 Huyện Định Hoá
4 MA THỊ HẠNH Nữ 6/12/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390457 2015.20682 Huyện Định Hoá
5 LƯU VĂN HẬU Nam 17/10/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chính quy 5390458 2015.20683 Huyện Định Hoá
6 NGUYỄN THỊ HOÀI Nữ 15/02/2000 Thái Nguyên Kinh THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390459 2015.20684 Huyện Định Hoá
7 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 4/9/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chính quy 5390460 2015.20685 Huyện Định Hoá
8 HOÀNG QUANG HUY Nam 22/02/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chính quy 5390461 2015.20686 Huyện Định Hoá
9 MAI XUÂN HUYNH Nam 3/4/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390462 2015.20687 Huyện Định Hoá
10 PHẠM THỊ THÚY LIÊN Nữ 5/10/2000 Thái Nguyên Kinh THCS Phú Tiến Khá Chính quy 5390463 2015.20688 Huyện Định Hoá
11 NGUYỄN THỊ LINH Nữ 20/09/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chinh quy 5390464 2015.20689 Huyện Định Hoá
12 NGUYỄN THẾ LONG Nam 7/2/2000 Thái Nguyên Kinh THCS Phú Tiến Khá Chính quy 5390465 2015.2069 Huyện Định Hoá
13 NGUYỄN KHÁNH LY Nữ 28/10/1999 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390466 2015.20691 Huyện Định Hoá
14 LÊ TRUNG PHONG Nam 15/12/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chính quy 5390467 2015.20692 Huyện Định Hoá
15 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 3/3/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Giỏi Chính quy 5390468 2015.20693 Huyện Định Hoá
16 PHẠM THỊ THU Nữ 28/10/1998 Thái Nguyên Kinh THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390469 2015.20694 Huyện Định Hoá
17 HOÀNG QUANG TRUNG Nam 17/02/1999 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chính quy 5390470 2015.20695 Huyện Định Hoá
18 PHẠM MINH TUẤN Nam 15/12/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390471 2015.20696 Huyện Định Hoá
19 NGUYỄN THỊ UYÊN Nữ 3/6/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chính quy 5390472 2015.20697 Huyện Định Hoá
20 LƯU THỊ VÂN Nữ 23/10/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chinh quy 5390473 2015.20698 Huyện Định Hoá
21 NGUYỄN THANH VƯƠNG Nam 27/10/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chính quy 5390474 2015.20699 Huyện Định Hoá
22 ĐOÀN THỊ XUYẾN Nữ 23/10/2000 Thái Nguyên Kinh THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390475 2015.207 Huyện Định Hoá
23 HOÀNG THỊ YẾN Nữ 18/07/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chính quy 5390476 2015.20701 Huyện Định Hoá
24 LƯƠNG THỊ MAI ANH Nữ 18/10/1999 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390477 2015.20702 Huyện Định Hoá
25 NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 30/10/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chính quy 5390478 2015.20703 Huyện Định Hoá
26 NGUYỄN TUẤN HIẾU Nam 13/07/2000 Thái Nguyên Kinh THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390479 2015.20704 Huyện Định Hoá
27 LƯU THỊ HOA Nữ 6/9/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chính quy 5390480 2015.20705 Huyện Định Hoá
28 LƯU VIỆT HOÀNG Nam 12/1/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chinh quy 5390481 2015.20706 Huyện Định Hoá
29 MAI TÙNG LÂM Nam 9/3/1999 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chính quy 5390482 2015.20707 Huyện Định Hoá
30 NGUYỄN THỊ THU LAN Nữ 12/8/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chinh quy 5390483 2015.20708 Huyện Định Hoá
31 NGUYỄN THỊ LOAN Nữ 17/03/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chính quy 5390484 2015.20709 Huyện Định Hoá
32 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Nữ 23/08/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390485 2015.2071 Huyện Định Hoá
33 NGUYỄN PHƯƠNG NAM Nam 29/07/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chính quy 5390486 2015.20711 Huyện Định Hoá
34 NGUYỄN PHƯƠNG NGUYÊN Nam 16/08/2000 Thái Nguyên Kinh THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390487 2015.20712 Huyện Định Hoá
35 NGUYỄN THANH PHÚC Nam 7/7/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chính quy 5390488 2015.20713 Huyện Định Hoá
36 LƯỜNG VĂN QUÂN Nam 1/5/1998 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390489 2015.20714 Huyện Định Hoá
37 MAI THỊ LAN QUỲNH Nữ 8/10/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390490 2015.20715 Huyện Định Hoá
38 MA VĂN TẦN Nam 18/02/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chính quy 5390491 2015.20716 Huyện Định Hoá
39 NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 7/2/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Giỏi Chinh quy 5390492 2015.20717 Huyện Định Hoá
40 LƯU THỊ THẢO Nữ 28/06/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chính quy 5390493 2015.20718 Huyện Định Hoá
41 CHÂM THỊ THƯƠNG Nữ 3/1/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chinh quy 5390494 2015.20719 Huyện Định Hoá
42 DƯƠNG HỒNG THÚY Nữ 11/2/2000 Thái Nguyên Kinh THCS Phú Tiến Giỏi Chinh quy 5390495 2015.2072 Huyện Định Hoá
43 HOÀNG THỊ HÀ TRANG Nữ 7/9/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chính quy 5390496 2015.20721 Huyện Định Hoá
44 NGUYỄN THANH TÙNG Nam 22/06/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chinh quy 5390497 2015.20722 Huyện Định Hoá
45 HOÀNG QUỐC VIỆT Nam 15/07/2000 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Khá Chính quy 5390498 2015.20723 Huyện Định Hoá
46 TRẦN MINH DƯƠNG Nam 6/2/1999 Thái Nguyên Tày THCS Phú Tiến Trung bình Chinh quy 5390499 2015.20724 Huyện Định Hoá

Tác giả: admin
Nguồn: thcsphutien.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 01 : 293
Năm 2022 : 293